Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2022 рік
звітність та аудит за 2021 рік
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 Дата створення — 20.04.2000 року.
Дата державної реєстраціїї — 20 квітня 2000 року.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія КС № 357 від 02 липня 2004 року.
Голова правління - Семенчук Ганна Яківна. 
Головний бухгалтер - Мельник Тетяна Петрівна
Адреса: 20301 Черкаська область, Уманський район, вул.Небесної сотні, буд.4/2
Тел.:  (04744) 3-61-51 

Інформація про Кредитну спілку “Кредит-Чорнобиль” 

1. Кредитна спілка „Кредит-Чорнобиль” (далі – „кредитна спілка”) відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає наступні види фінансових послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійне проживання на території м. Умані та Уманського району, а саме: 

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на вимогу; 

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України. 

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться за посиланнями у „Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки „Кредит-Чорнобиль” та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг.» 

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг” за посиланнями „Річні процентні ставки за кредитами” та „Річні проценті ставки за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки”. 

2. При наданні фінансових послуг кредитна спілка керується вимогами підпункту 165.1.29 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, згідно яких до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу члена кредитної спілки – платника податку не включаються, зокрема, основна сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, яка повертається члену кредитної спілки, а також основна сума кредиту, що отримується членом кредитної спілки (протягом строку дії договору). 

Відповідно до підпункту 170.4.1 пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки – платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує (перераховує) до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. Також, з таких доходів у вигляді процентів стягується військовий збір у розмірі 1,5 % відповідно до пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України. 

3. При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні, за виключенням комісії за розрахунково-касове обслуговування, яка стягується установами банків при здійсненні розрахунків позичальниками по кредитах з кредитною спілкою. 

4. Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”.  

5. Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яке розміщено за посиланнями „Річні процентні ставки за кредитами”,  та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п.3.2.1.5. Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Кредит-Чорнобиль”) 

Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні  послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], відсутні. 

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються: 

•          платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором споживчого кредиту; 

•          платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов'язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту. 

6. Кредитна спілка надає комерційні кредити, фермерські кредити та кредити іншим кредитним спілкам, які не є споживчими (далі – неспоживчі кредити). Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, при отриманні такого кредиту включно з податками, включає суму процентів за користування кредитом та платежі, пов’язані із оформленням забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором. 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду неспоживчого кредиту, яке розміщено за посиланнями „Річні процентні ставки за кредитами”,  та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.п. 3.2.1.5. Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Кредит-Чорнобиль”). Кредитна спілка не визначає перелік третіх осіб, які можуть надавати відповідні послуги, пов’язані з укладенням договору про неспоживчий кредит. Клієнт має право самостійно обрати особу для надання такої послуги. 

7. Повне найменування: Кредитна спілка „Кредит-Чорнобиль” 

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ 25872310 

Місцезнаходження: код території за КОАТУУ-UA71060210010010251, 25872310, 20301 Черкаська область, Уманський район, вул.Небесної сотні, буд.4/2

Контактний телефон: (04744)3-51-61                                                        

Адреса електронної пошти:            ks@uman.ck.ua                                  

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: UA71060210010010251, 25872310, Черкаська область, м. Умань, вул.Незалежності,1. 

8. Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки: 

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 20.04.2000р. 

Дата запису: 16.07.2004р.                                                               

Номер запису: 10251200000000001 

9. Інформація щодо включення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ): 

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг № 357 від 02.07.2004р. Реєстраційний номер             14100524                               

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи КС №357 

Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 02.07.2004р. 

10. Інформацію щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги, відомості про ліцензії 

Назва ліцензії: 

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 09.04.2020 року, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 665 від 09.04.2020 року) 

Назва ліцензії: 

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 27.04.2017року, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 1382 від 27.04.2017 року). 

11. Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг: 

Національний банк України (НБУ) 

Адреса для листування: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601. 

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. 

Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45. 

Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі docx та pdf з дотримання вимог до оформлення (викладення) письмових та усних звернень згідно Закону України “Про звернення громадян” та рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш: nbu@bank.gov.ua. 

Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240. 

12. Кредитна спілка “Кредит-Чорнобиль” надає кошти у позику, у тому числі  і на умовах фінансового кредиту під 48 процентів кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом. 

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться за посиланнями у „Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки „Кредит-Чорнобиль” та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг”. 

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг” за посиланнями „Річні процентні ставки за кредитами” та „Річні проценті ставки за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 

13. У кредитної спілки “Кредит-Чорнобиль”  відсутні  власники істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою), які визначаються згідно вимог Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 823 від 19.04.2016 року (із змінами і доповненнями); Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2021 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


Свідоцтво про державну реєстрації юридичної особи "Кредитна спілка "Кредит Чорнобиль" Національної асоціації кредитних спілок України", серія А00 №803505; дата проведення державної реєстрації: 20.04.2000 р.Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи КС №357, реєстраційний №14100524; свідоцтво діє з 02.07.2004р.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України